Grafiska riktlinjer vid projektstöd

När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/evenemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare. 

Ett märke med Region Värmlands logotyp ska användas i tryckt material, på webbplatser eller annat informationsmaterial. Det finns två olika märken, ett med texten ”Med stöd av Region Värmland” och ett med texten ”Medfinansieras av Region Värmland”. Ett av dessa märken ska alltid användas vid kommunikation om projektet/evenemanget.

Märkena finns i två olika format, EPS eller JPG. EPS lämpar sig bäst för tryckt material och JPG för elektroniska medier. 

EPS-format

Märke med texten ”Med stöd av Region Värmland”, svart eller vit text 
Svart text på vit botten: Med stöd av Region Värmland (eps, 828 kB) 
Vit text på svart botten: Med stöd av Region Värmland (eps, 794 kB) 

Märke med texten ”Medfinansieras av Region Värmland”, svart eller vit text 
Svart text på vit botten: Medfinansieras av Region Värmland (eps, 832 kB) 
Vit text på svart botten: Medfinansieras av Region Värmland (eps, 800 kB)

JPG-format 

Märke med texten ”Med stöd av Region Värmland”, svart eller vit text 
Svart text på vit botten: Med stöd av Region Värmland (jpg, 903 kB) 
Vit text på svart botten: Med stöd av Region Värmland (jpg, 905 kB) 

Märke med texten ”Medfinansieras av Region Värmlands”, svart eller vit text 
Svart text på vit botten: Medfinansieras av Region Värmland (jpg, 916 kB)
Vit text på svart botten: Medfinansieras av Region Värmland (jpg, 918 kB)

Märkena får inte återges mindre än att det tydligt går att läsa ”Region Värmland”, det minsta mått som medges är20 mmbredd. 

Om det av utrymmesskäl på till exempel tryckt material inte är möjligt att använda märket med logotypen (ofta finns det flera bidragsgivare och det kan bli väldigt trångt om allas logotyper ska användas) ska det istället tydligt framgå i text att Region Värmland är bidragsgivare med en av följande texter:

  • Medfinansieras av Region Värmland
  • Med stöd av Region Värmland

Kontakt

Bild på Lars Falkman

Lars Falkman

Marknadskommunikatör

Kommunikationsstaben

Grafisk profil, trycksaker, bilder

054-701 10 20

lars.falkman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 15 juni, 2015