Avslutad integrationsutlysning

För att bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade i Värmland har Region Värmland avsatt 2 000 000 kronor till verksamheter i samverkan för integration.

UTLYSNINGEN ÄR AVSLUTAD

Vi har mottagit ett stort antal ansökningar som överstiger den befintliga ansökningsramen vilket medför att vi stänger utlysningen. 

VAD ÄR SYFTET?

Syftet är att ge civilsamhällets aktörer möjlighet att i samverkan genomföra insatser för att välkomna asylsökande och nyanlända till Värmland.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

Man kan söka bidrag för direkta kostnader för att kunna genomföra insatser för asylsökande och nyanlända. En ansökan kan omfatta insatser över kommungränserna i Värmland.

Man kan söka bidrag från 10 000 kronor upp till 200 000 kronor.

Bidrag beviljas inte till ordinarie verksamhet.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av civilsamhällets aktörer (ideella och idéburna organisationer), dock inte av kommuner, företag eller enskilda personer.

Vi uppmuntrar särskilt ansökningar från aktörer i kommuner med stor andel asylsökande i förhållande till invånarantal.

Samverkan över kommungränserna uppmuntras, liksom samverkan med kommunala verksamheter.

BESLUT, UTBETALNING OCH REDOVISNING

Beslut fattas löpande.

Vid beslut kommer vi att sträva efter att insatserna, totalt sett:

  • Får en geografisk spridning i hela länet.
  • Får en jämn spridning vad gäller kön och ålder.
  • Kommer olika slags organisationer till gagn.

Bidraget betalas ut i förskott efter skriftlig ansökan:

Rekvisitionsblankett (pdf, 97 kB)

Den som beviljas stöd ska på affischer, webbplatser eller liknande ange att insatsen genomförs ”Med stöd av Region Värmland”. Märken finns att ladda ner här: http://www.regionvarmland.se/grafiska-riktlinjer-vid-projektstod/

Den som beviljats stöd ska också lämna in en redovisning efter avslutade insatser. Ladda ner blanketten.

Redovisning (pdf, 602 kB)

Kontakt

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningssamordnare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 36

hanna.backman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 24 oktober, 2018