Melinda From

Så jobbar vi med näringsliv, forskning och innovation

Region Värmland arbetar strategiskt och långsiktigt för att Värmland ska bli ännu starkare inom områdena entreprenörskap, klusterutveckling, forskning och innovationer och ett resurseffektivare samhälle.

Vi har också utvecklingsmedel för organisationer att söka inom det här området. Mer information om stöd till projekt hittar du via länken under ”Relaterad information”.

Vårt utvecklingsarbetet utgår från det prioriterade området ”Fler och starkare företag” i Värmlandsstrategin.

Andra viktiga strategier och handlingsplaner hittar du under respektive område.

Sidan uppdaterades den 3 juli, 2017