Forskning och innovation

När det gäller forskning och innovation har Region Värmland ett långsiktigt samarbete med Karlstads universitet. Vi arbetar även tillsammans med Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) med EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Region Värmland fokuserar framför allt på branscherna bioekonomi, vård och it, stål- och verkstadsindustrin samt besöksnäringen. De här näringarna har organiserade kluster. Mer om kluster hittar du via länken under ”Relaterad information”.

Smart specialisering

Under våren 2015 arbetade Region Värmland fram en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. Smart specialisering är ett sätt att skapa konkurrensfördelar för enskilda europeiska regioner, och för Europa som helhet.

Ladda ner Värmlands forsknings- och innovationsstrategi – för smart specialisering 2015 – 2020

Ladda ner Värmland’s Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation 2015–2020

Kontakt

Bild på Anders Olsson

Anders Olsson

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Forskning och innovation

054-701 10 25

anders.olsson@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 16 mars, 2017