Entreprenörskap och näringslivsutveckling

Värmlands mål kopplat till entreprenörskap och näringslivsutveckling är att Värmland ska ha fler och starkare företag i framtiden. Det är ett av de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin – Värmlandsstrategin.

Region Värmland arbetar med att initiera och samordna insatser för att stödja utvecklingen, framför allt via aktörer som arbetar med näringslivsutveckling, till exempel ALMI företagspartner, Kickstart Network Värmland, Sting Bioeconomy, Business Värmland, Värmlandskooperativen, Drivhuset, Ung företagsamhet, Regional Exportsamverkan Värmland, kluster och nätverk samt kommunernas näringslivsfunktioner med flera. Region Värmlands roll är att stödja, leda och initiera insatser som rör näringslivsutveckling i Värmland. Detta sker exempelvis via omvärldsbevakning, nätverk av aktörer och kommuner med mera. 

Region Värmland har också tagit fram en strategi för att uppmuntra till ökat entreprenörskap i Värmland, skapat en plattform för arbetet. 

På verksamt.se/varmland samlas de aktörer som finns i det så kallade företagsstödjande systemet för att göra det enkelt för företagare att hitta till rätt organisation och rätt insats. Plattformen utvecklas under en projektperiod från 1 januari 2016 till 30 april 2019. Regional Exportsamverkan Värmland har som syfte att förenkla för företag att göra affärer på marknader utanför Sverige. Aktörerna som ingår i Regional Exportsamverkan ska tillsammans lotsa och stötta företag som satsar internationellt.

Besök Värmlands regionsida på verksamt.se.

Kontakt

Bild på Helena Stor Hansson

Helena Stor Hansson

Näringslivsstrateg

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 58

helena.stor.hansson@regionvarmland.se

Bild på Anna Stålhammar

Anna Stålhammar

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Verksamt Värmland

054-701 10 28

anna.stalhammar@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 15 oktober, 2018