Genius in ICT & MiVO

Efter en utlysning tilldelade Region Värmland Compare och Karlstads kommun en miljon kronor vardera för projekten Genius in ICT respektive Mångfald i vård och omsorg (MiVO). Projekten skulle bidra till en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden och underlätta framtida rekrytering i branscher med befintlig och förväntad kompetensbrist.

Värmland har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Analyser visar att de mest könssegregerade branscherna också har störst problem att rekrytera. Projekten som beviljades medel riktade sig mot it respektive vård och omsorg – viktiga branscher för Värmland som har svårt att locka män respektive kvinnor. Projekten pågick till och med 31 september 2018.

Genius in ICT

Syftet är att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen i Värmland kring jämlik rekrytering, säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och öka rekryteringsunderlaget för företagen.

Tillsammans med CGI, Sogeti, Tieto och ÅF tittar projektet på vad som krävs för att säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och hur de tillsammans kan skapa ett större rekryteringsunderlag till ICT-branschen. Projektet testar koncept och metoder som kan bli långsiktigt hållbara för att säkra en bredare bas för rekrytering. Koncept och metoder utgår från företagens behov och önskemål.

Ett Advisory board med unga IT-studenter både från Karlstads universitet och från relevanta gymnasieutbildningar kopplas till projektet. Medlemsföretagen bjuds under projektets gång in till att medverka i utbildning samt workshops med fokus på en jämställd ICT-bransch. Information om projektet hittar du under hashtaggen #geniusinICT i sociala medier.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Compares webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kontakt
Processledare: Melinda From, 070-249 03 94, melinda.from@compare.se

Mångfald i vård och omsorg (MiVO)

Syftet är att skapa förutsättningar för att locka killar och män till vård- och omsorgsyrket.

Projektets mål är att utveckla, testa och implementera en modell som ska leda till att fler killar och män väljer att utbilda sig till undersköterskor för arbete inom vård och omsorg.  Målet är även att påverka könsstereotypa mönster och andra eventuella diskriminerande strukturer internt och att verksamheter öppnar upp och skapar en inkluderande arbetsmiljö där unga nyanlända killar känner sig välkomna. 

Ett vård- och omsorgsspår för nyanlända ungdomar har tagits fram som under läsåret 2017/2018 erbjuder teori och praktik på Vård- och omsorgsförvaltningen för 15 nyanlända ungdomar.

Kontakt
Projektledare: Lena Andersson, 054-540 55 46, lena.andersson3@karlstad.se
Projektledare: Camilla Teigen, 054-540 55 71, camilla.teigen@karlstad.se

 

med finansiering från Tillväxtverket

 

Kontakt

Bild på Gunilla Evers

Gunilla Evers

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Näringslivsutveckling med fokus landsbygd
Delprojektledare jämställd regional tillväxt

054-701 10 27

gunilla.evers@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 17 oktober, 2018