Enkätundersökning

Detta är en uppföljning av föreläsningen Det börjar med mig som du och din klass deltog vid i februari, samt metodmaterialet du fick efteråt.

Dina svar är anonyma och kommer endast användas för att utvärdera, utveckla och förbättra konceptet för framtiden. 

Svara så på frågorna här nedanför så utförligt och detaljerat du kan. Om du har frågor eller funderingar går det fint att kontakta oss.

Marianne Nilsson, Jämställdhetsstrateg
marianne.nilsson@regionvarmland.se
070-210 42 32

Gunilla Evers, Projektledare
gunilla.evers@regionvarmland.se
070-618 77 57

Tack så mycket för att du deltar!

Sidan uppdaterades den 19 oktober, 2018