Praktikantrapporter

Varje termin får praktikanterna vid Region Värmlands Brysselkontor i uppgift att skriva en rapport om ett aktuellt ämne av vikt för Region Värmland. Syftet med rapporten är att öka kunskapen hos Region Värmlands medlemmar och politiker inom ett EU-policyområde.

Sidan uppdaterades den 13 juli, 2018