Lastfartyg

Sjöfart

Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och flera andra myndigheter gjort flera utredningar av sjöfarten på Göta älv och Vänerstråket. De utgjorde underlag för beslut om nya slussar i Trollhätte kanal i den nationella planen 2018-2029.

Studier av Göta Älv och Vänerstråket på Trafikverkets webbplats
(öppnas i nytt fönster)En regionalekonomisk konsekvensanalys av stängda slussar i Trollhättan (pdf, 9,2 MB)
En regionalekonomisk konsekvensanalys av stängda slussar i Trollhättan, kortversion (12,9 MB)

Effektivare transporter

Ett projekt har genomförts för att ta fram ett förslag på hur samordnas information från sjöfarten, järnvägen och vägtrafiken kan optimera transporterna på och över vattnet. 

Slutrapport: GOTRIS öppnar för effektivare transporter på och över Göta älv

Kontakt

Bild på Marcus Smedman

Marcus Smedman

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Infrastruktur och kommunikationer

054-701 10 34

marcus.smedman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 27 september, 2018