Kvinna pratar i telefon på tågstation

Järnväg

Rapporten Situationen i det svenska järnvägsnätet tecknade en bitvis dyster bild av tillståndet för Sveriges järnvägar. Men det finns ljuspunkter; aldrig tidigare har svenska folket åkt så mycket tåg.

Det skickas även mer gods via järnvägen och det går fler, längre, tyngre och bredare tåg.

Med rapporten som underlag tillsattes en kapacitetsutredning för transportsystemet. På regeringens uppdrag tittade Trafikverket på olika åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. 

Situationen i det svenska järnvägsnätet (öppnas i nytt fönster)(pdf, 1 MB) 

Den utredningen ledde i sin tur till flera följande utredningar om kapacitetsåtgärder på det svenska järnvägs- och övriga infrastruktursystemet. Dessa återfinns på länken nedan

Kapacitetsutredningen visade att Värmlandsbanan är en av de största bisterna i det nationella järnvägsnätet. På grund av detta påbörjade Region Värmland, tillsammans med Trafikverket och Karlstads kommun, projektet ”Tåg i tid”. Projektet utmynnade i kortsiktiga åtgärder på Värmlandsbanan och Karlstad C som kommer att genomföras under 2018-2025. Långsiktiga åtgärder om att förbättra hela sträckningen mellan Stockholm och Oslo drivs i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB (öppnas i nytt fönster) som Region Värmland bildat tillsammans med andra län och kommuner i stråket.

Åtgärdsvalsstudier i Värmland på Trafikverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Planer och beslutsunderlag på Trafikverkets webbplats 

Kontakt

Bild på Marcus Smedman

Marcus Smedman

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Infrastruktur och kommunikationer

054-701 10 34

marcus.smedman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 27 september, 2018