Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 300 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Europeiska unionen – Europeiska regionala utvecklingsfondenProjekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Projektstruktur – Bredbandsutbyggnad i Värmlands län (öppnas i nytt fönster) (pdf, 90 kB)

Kontakt

Bild på Sara Johansson

Sara Johansson

Samhällsplanerare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 41

sara.johansson@regionvarmland.se

Bild på Erik Larsson

Erik Larsson

Bredbandssamordnare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 39

erik.larsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 16 oktober, 2018