EU:s olika stödprogram för energi, klimat och miljö

I EU:s olika stödprogram för åren 2014-2020 är en del av stödet öronmärkt för övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Här hittar du en kort sammanfattning av de fem program som främst berör området energi och klimat.

Kontakt

Bild på Dag Hallén

Dag Hallén

Strateg för bioekonomi, klimat och energi

Avdelningen för regional tillväxt

Energi och klimat

054-701 10 95

dag.hallen@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 3 oktober, 2018