Green Drive Region

Green Drive Region var ett treårigt projekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge, insatsområdet hållbara transporter. Projektet omfattade Akershus och Hedmark i Norge samt Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige. Det startade 1 juli 2015 och var en satsning över gränserna med syfte att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken. Projektet är nu avslutat.

Målet för projektet var att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken, eftersom den står för en stor del av utsläppen av klimatgaser.

Region Värmland var huvudprojektledare och formade projektet tillsammans med Kunskapsbyen Lilleström, Region Dalarna, Region Gävleborg och Energiråd Innlandet. Samarbetet byggde vidare på ett tidigare gott samarbete i ett gemensamt elbilsprojekt med samma aktörer. Målgruppen för projektet var både den offentliga och privata sektorn i Hedmark och Akershus i Norge samt i Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige.

Mer information om projektet hittar du på Green Drive Regions webbplats
Hämta rapport: ”Slutrapport: Green Drive Region” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2,6 MB)

Samverkan kring drivmedel och infrastruktur

Några av delområdena i Green Drive Region var biodrivmedel, elfordon och vätgas som drivmedel. En annan viktig del var att regionerna skulle få möjlighet att lära sig av varandra och samverka kring strategier för ny infrastruktur. I det treåriga projektet ingick också delar som kompetensutveckling, omvärldsanalyser, stöd i upphandling och demonstrationsverksamhet. En budkavle om en fossiloberoende fordonsflotta band ihop de olika delarna.

Projektbeskrivning GreenDriveRegion (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2,6 MB)

Vill du veta mer om projektet?

Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner:

Region Värmland
Dag Hallén
Telefon: +46 (0)54-701 10 95
E-post: dag.hallen@regionvarmland.se

Region Gävleborg
Ulla-Karin Enbom
Telefon: +46 (0)70-665 09 55
E-post: ulla.enbom@regiongavleborg.se

Region Dalarna
Anette Edsvik
Telefon: +46 (0)70-633 8444
E-post: anette.edsvik@regiondalarna.se

Kunnskapsbyen Lilleström 
Daniel Bügel
Telefon: +47 45 25 82 02
E-post: daniel@oreec.no

Om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som genom ett gränsöverskridande samarbete ska skapa förutsättningar för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö̈. Ambitionen är att koppla samman regioner över gränsen för att undanröja hinder och nyttja den potential och möjligheter som öppnar sig när resurser kopplas samman. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om Interreg Sverige-Norge

Sidan uppdaterades den 15 oktober, 2018