The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region är ett treårigt projekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge, insatsområde små- och medelstora företag. Målet är att stimulera framväxten av innovationer inom skoglig bioekonomi och påskynda en industriell transformation.

Projektet startade i maj 2017 och är en satsning över gränserna som omfattar Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold i Norge, samt Värmland och Dalarna.

Byt oljan mot skogen som råvara

Allt vi kan göra från olja kan vi göra från skoglig råvara. Och en hel del mer. Här i projektregionen finns stora produktions- och teknikföretag, forskning, erfarenhet och bred kunskap i produktionsteknik och anläggningsbyggande. Alla de egenskaper som krävs för att etablera ny teknik inom existerande värdekedjor.

Snabbare övergång till bioekonomi

Projektets mål är att små- och medelstora företag ska erbjudas stöd som ökar takten på utvecklingen och kommersialiseringen av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin. Företagen i regionen ska även kunna nå en större marknad som möjliggör tillväxt. Samtidigt som storföretagen får ökade möjligheter att utvecklas vidare genom nya innovationer och teknik. Medan investerare lättare kan upptäcka intressanta objekt.

Ett gränsöverskridande samarbete

Projektet finansieras av regionerna Värmland och Dalarna, plus Säffle kommun i Sverige, fylkeskommunerna Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold i Norge, i samarbete med Paper Province och Interreg Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet har även ett stort antal samarbetspartners från näringsliv och forskning i Norge och Sverige. Projektägare är Region Värmland.

Vill du veta mer om projektet?

Följ projektet på bioeconomyregion.se och ta kontakt med våra projektledare:

Bild på Helene Vogelmann

Helene Vogelmann

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

The Bioeconomy Region

054-701 10 40

helene.vogelmann@regionvarmland.se

Bild på Sofia Nibblén-Berndtsson

Sofia Nibblén-Berndtsson

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

The Bioeconomy Region

054-701 10 04

sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Bild på Monika Svanberg

Monika Svanberg

Projektledare Norge

Akershus fylkeskommune

+47 473 31 726

monika.svanberg@afk.no

Om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som genom ett gränsöverskridande samarbete ska skapa förutsättningar för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Ambitionen är att koppla samman regioner över gränsen för att undanröja hinder och nyttja den potential och möjligheter som öppnar sig när resurser kopplas samman. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om Interreg Sverige-Norge

 

Sidan uppdaterades den 7 november, 2018