Tillgänglighet

Det är viktigt att all information på Region Värmlands webbplats är tillgänglig för alla. Vi har därför utgått från WCAG-riktlinjerna, Web Content Accessibility Guidelines 2.0, nivå AA. Från och med 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet förbjudet enligt lag och anses numera vara en form av diskriminering.

Enligt riktlinjerna ska webbplatsen bland annat ha alt-texter. Alt-texten ger en kort beskrivning av bilden så att även den som till exempel är synskadad kan få bildinnehållet uppläst via uppläsningsfunktionen. När vi länkar till en annan sida, intern eller extern, så ska du som besökare inte komma till en annan sida utan komma direkt till den sida som anvisas och kunna gå tillbaka via bakåt-markören – pilen längst upp till vänster. När vi länkar till pdf-er ska de öppnas upp i ett nytt fönster. Riktlinjerna tar också upp aspekter kring designen, som att det bör vara kontrast på text mot bakgrund så att alla kan läsa den. Dessutom är det viktigt att texten är tydlig och lätt att läsa samt att design och struktur är konsekvent och logisk. 

Vi har också översatt delar av innehållet till engelska så att alla har möjlighet att förstå. Läs den engelska innehållet på sidan English summery.

Läs mer om hur vi arbetar med tillgänglighet på undersidorna Anpassa webbplatsen och Lyssna.

Mer information om WCAG-riktlinjerna, Web Content Accessibility Guidelines 2.1, nivå AA.

Sidan uppdaterades den 27 juni, 2018