Regionråd

Region Värmland har två ledande heltidsarvoderade regionråd i regionen. De utses formellt av regionfullmäktige och den politiska majoriteten och oppositionen har var sitt regionråd.

Regionråden representerar Region Värmland politiskt både externt och internt i organisationen. Regionråd för mandatperioden 2015–2018 är Tomas Riste, socialdemokrat, och Stina Höök, moderat.

Regionrådet från majoriteten är dessutom ordförande i regionstyrelsen medan regionrådet från oppositionen är andre vice ordförande. Genom sina platser i styrelsen är de en viktig del av Region Värmlands politiska styrning. 

Bild på Tomas Riste (S)

Tomas Riste (S)

Ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 11

tomas.riste@regionvarmland.se

Bild på Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 12

stina.hook@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 6 maj, 2015