Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högst beslutande organet för Region Värmland. Regionfullmäktige, som i regel sammanträder två gånger varje år, har 64 ledamöter. Samtliga är utsedda av de valda politikerna i landstinget och Värmlands sexton kommuner. 

Då Region Värmland är ett kommunalförbund, är det kommunallagen som bestämmer vilka frågor som ska beslutas av regionfullmäktige. Bland annat tas beslut om följande frågor av regionfullmäktige: 

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • årsredovisning och ansvarsfrihet  

Arbetsordning och reglemente för regionfullmäktige (öppnas i nytt fönster) (pdf, 984 kB)

Sammanträden 2018

Regionfullmäktige sammanträder två gånger under 2018.

Regionfullmäktiges mandatperiod 2015-2018


Ann-Katrin-Jarasen-123Ordförande

Ann-Katrin Järåsen (S)
ann-katrin.jarasen@torsby.se

 

 

Hans Magnusson1:e vice ordförande
Hans Magnusson (S)
hans.magnusson@liv.se

 

 

Ewa Sidenvall2:e vice ordförande
Eva Sidenvall (C)
eva.sidenvall@telia.com

 

 

Fullständig lista över ledamöter och ersättare i regionfullmäktige hittar du i vårt förtroendemannaregister.

Protokoll, kallelser och ärenden hittar du i vårt arkiv med politiska handlingar.

Sidan uppdaterades den 9 maj, 2018