Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-10-17 Kallelse kollektivtrafiknämnden 2018-10-24 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-08 Kallelse regionstyrelsen 2018-11-14 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-14 Kallelse kollektivtrafiknämnden 2018-11-22 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-22 Kallelse regionfullmäktige 2018-11-30 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-22 Protokoll kollektivtrafiknämnden 2018-10-24 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-27 Protokoll kollektivtrafiknämnden 2018-11-22 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-27 Kallelse arbetsutskottet 2018-12-04 (öppnas i nytt fönster)

2018-11-27 Protokoll regionstyrelsen 2018-11-14 (öppnas i nytt fönster)

2018-12-04 Protokoll arbetsutskottet 2018-12-04

2018-12-05 Protokoll regionfullmäktige 2018-11-30 (öppnas i nytt fönster)

2018-12-12 Kallelse regionstyrelsen 2018-12-20 (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 12 december, 2018