Arbetsutskottet

Regionstyrelsen utser ett arbetsutskott inom styrelsen. Arbetsutskottet består av fem ledamöter. Regionstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet 2015-2018

Tomas RisteOrdförande:
Tomas Riste, (S)
tomas.riste@regionvarmland.se

 

  

Stina HöökVice ordförande:
Stina Höök (M) 
stina.hook@regionvarmland.se

 

 

Du hittar samtliga ledamöter och ersättare i arbetsutskottet i vårt förtroendemannaregister.

 

Sidan uppdaterades den 18 februari, 2016