Sociala medier

Region Värmland och flera av de verksamheter som är kopplade till oss använder olika tjänster som skulle kunna sorteras in under begreppet sociala medier. Vi finns på Facebook och YouTube. Dessutom har vi ett antal bloggar som är kopplade till våra olika verksamheter.

Via de sociala mediekanalerna kan du följa vad som händer hos oss, kommunicera med oss och ställa frågor.

Sidan uppdaterades den 3 december, 2018