Frågor och svar

Här finns en sammanställning över frågor och svar om samgåendet mellan Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland.

Den förste januari bildar vi en ny och gemensam organisation med namnet Region Värmland. De huvudsakliga verksamhetsområdena blir hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt regional utveckling, inklusive kultur, bildning och kollektivtrafik. Vid årsskiftet upphör de tidigare organisationerna. 

Frågor och svar om regionbildningen


 

Sidan uppdaterades den 31 maj, 2018