Ramavtal och upphandling

Alla Region Värmlands inköp, oavsett värde och finansiering, innebär någon form av offentlig upphandling. 

Våra ramavtal

Om avtal redan finns med en leverantör ska detta följas. Du hittar alla våra aktuella ramavtal i vår avtalsdatabas.

Till Region Värmlands avtalsdatabas 

Aktuella upphandlingar

Samtliga LOU-styrda upphandlingar annonseras via e-Avrop. Direktupphandlingar med ett värde över 100 000 kr annonseras här på Region Värmlands hemsida

Till Region Värmlands aktuella upphandlingar 

Pågående direktupphandlingar

Inga pågående direktupphandlingar för närvarande.

Sidan uppdaterades den 6 februari, 2018