Strategidokument: Regional biblioteksstrategi

Den regionala biblioteksstrategin anger bibliotekens roll för att förverkliga det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser samt den regionala kulturplanen för 2013–2016.

2012 antog Region Värmlands styrelse en regional biblioteksstrategi för Värmland 2013-2016. Strategin ska ligga till grund för de biblioteksplaner som region och kommuner enligt bibliotekslagen är skyldiga att ta fram. Strategin har legat till grund för avsnittet om biblioteksverksamhet i kulturplanen.

I november 2014 beslöt regionfullmäktige att biblioteksstrategin – i likhet med kulturplanen – ska gälla 2013-2016.

Den regionala biblioteksstrategin ersattes 2017 med en ny biblioteksplan som gäller till 2020.

Hämta strategidokument: ”Regional biblioteksstrategi” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 514 kB)

Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013–2016

Detta dokument innehåller den fakta som utgör grunden för Regional biblioteksstrategi.

Hämta dokument: ”Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013–2016” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 374 kB)

Sidan uppdaterades den 12 oktober, 2018