Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2013

Region Värmland är den organisation som leder och samordnar arbetet för en god regional tillväxt. En viktig del i det arbetet är att på olika sätt bidra till de projekt som bedöms kunna öka den regionala tillväxten.

rapport-15webbDet långsiktiga målet är att alla, oavsett ursprung, kön och sexuell läggning, ska ha möjligheter att utvecklas och trivas i Värmland.

Under åren 2009 till 2013 har det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser varit vägledande i detta arbete. Under denna period beviljade Region Värmland projektmedel till 610 projekt om sammanlagt 388 miljoner kronor i utvecklingsmedel. 

Projektkatalogen utgör ett led i uppföljningen, spridningen och synliggörandet av de projektbeslut som Region Värmlands styrelse har tagit beslut om. Från och med 1 januari 2014 är det den nya regionala utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin, som är vägledande i det regionala tillväxt och utvecklingsarbetet. 

Ladda ner rapport 15/2014: Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2013 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6 MB)

Sidan uppdaterades den 15 april, 2015