Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt – en nulägesanalys

Jämställdhet är viktigt för Värmlands framtid. Det är en fråga om att ta tillvara allas resurser, möta företagens behov av rätt kompetens, hantera utmaningen med att befolkningen minskar, skapa ökad potential för innovationer och öka regionens attraktivitet.

FIK4webbRegion Värmland vill med denna skrift bidra till att bygga kunskap om jämställd tillväxt och skapa en djupare förståelse för nuläget inom jämställdhetsområdet i Värmland. Detta dokument ska vara ett kunskapsunderlag i arbetet med jämställdhetsintegrering av den kommande regionala utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin, samt i arbetet med regeringsuppdraget att ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt.

Fakta i korthet Nr. 4 • 2012 bygger på en genusanalys av Värmlands utmaningar, könsuppdelad statistik över nuläget i Värmland, samt relevant forskning om jämställdhet och tillväxt. Genusanalysen är ett underlag som bland annat bygger på samtal och intervjuer med cirka 50 personer som i dag arbetar med regionala tillväxtfrågor i Värmland.

Detta faktablad innehåller dessutom några centrala definitioner och begrepp samt de jämställdhetspolitiska målen som används i arbetet med jämställdhetsintegrering. Definitionerna och de jämställdhetspolitiska målen är viktiga att bära med sig i arbetet med jämställd regional tillväxt och jämställdhetsintegrering.

Ladda ner Fakta i korthet Nr. 4 • 2012 – Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt – en nulägesanalys (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)

Kontakt

Bild på Marianne Nilsson

Marianne Nilsson

Strateg Jämställd regional tillväxt

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 54

marianne.nilsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 18 maj, 2015