En digital agenda för Värmland

Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en digital agenda för länet.

FIK5webbSamarbetet innebär att tillsammans med olika samhällsaktörer delta i regeringens arbete med att skapa ett framgångsrikt digitalt samhälle.

Men vad är då en digital agenda, och hur påverkas vi som bor och verkar i Värmland? I faktabladet En digital agenda för Värmland presenteras begreppet och vad det innebär.

Bakgrunden till samverkan kring den regionala agendan i Värmland är regeringens mål att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. 2011 presenterade regeringen ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. Strategin handlar om att använda informationsteknikens och digitaliseringens möjligheter, så att det gör så mycket nytta som möjligt i människors vardag. Det handlar också om att möta framtidens utmaningar.

Ladda ner Fakta i korthet Nr. 5 • 2013 – En digital agenda för Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 788 kB)

Kontakt

Bild på Sara Johansson

Sara Johansson

Samhällsplanerare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 41

sara.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 18 maj, 2015