Broschyr: Ökad innovationskraft – möjligheter bortom normen

Denna broschyr sammanfattar en träff om genus och innovationskraft på regeringskansliet 28 mars 2012.

Ur inledningen:

”Ett 80-tal personer, många med genus och innovation som sitt arbetsområde, träffades på regeringskansliet i Stockholm i slutet av mars för att diskutera sätt att ta tillvara potentialen med genusperspektiv på innovationer. Dialogmötet var ett led i regeringskansliets arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi. Marita Ljung berättade om arbetet med den nationella innovationsstrategin och poängterade att genusperspektivet har en viktig roll i att synliggöra hur normer kan begränsa synen på innovation.”

Ladda ner broschyr: ”Ökad innovationskraft – möjligheter bortom normen” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1,2 MB)

Sidan uppdaterades den 25 mars, 2015