Kulturarvskonferens 2017

Mer än 100 personer deltog i den konferens som Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Värmlands Museum arrangerade på museet 16 maj 2017. Temat var ”Från vårt förflutna till allas framtid”.

Med konferensen ville arrangörerna ge kunskap om aktuella kulturarvsfrågor och skapa ett forum för möten, samverkan och debatt. Konferensen utgick bland annat ifrån regeringens förslag till ny kulturarvspolitik.

Ur programmet

Kulturarv och historiemedvetande i en tid av identitetspolitik, integration och sanningsförskjutningar
Johan Hegardt, forskare vid Södertörns Högskola.

Läs Johan Hegardts presentation på Södertörns Högskola

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop 
Fredrik Linder, enhetschef för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet.

Ladda ner Fredrik Linders presentation (pdf, 168 kB)

Läs mer om regeringens kulturarvspolitik

Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete 
Lotta Boss, utredare, Riksantikvarieämbetet.

Ladda ner Lotta Boss presentation (pdf, 942 kB)

Läs mer om Riksantikvarieämbetets vision för kulturmiljöarbetet till 2030

Bevara, använda, utveckla – varför då?
Medverkande: Länsstyrelsens sakkunniga inom samhällsplanering, miljömål och kulturmiljö.

Ladda ner en presentation om kulturmiljö i miljömålsarbetet (pdf, 580 kB)

Ladda ner en presentation om kulturmiljön i samhällsplaneringen (pdf, 3 MB)

Social hållbarhet – hur kan kulturarven bidra?
Medverkande: Lotta Boss, Riksantikvarieämbetet, Susanne Berggren, Filipstads kommun, Ingrid Kåwe och Erika Hedenskog, Svenska kyrkan, samt Ulf Nordström, Region Värmland.

Se en film om projektet Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande (Långbans gruv- och kulturby)

Se Broderade berättelser om flykt och drömmar – en film om Svenska kyrkans broderiprojekt Sysslebäck

Digitalisera kulturarvet nu – hur, vad och varför?
Medverkande: Linda Höglund och Lars Sjöqvist, Värmlands Museum, Jan Löfgren, Värmlandsarkiv samt Moa Ranung, Digisam – nationellt samordningssekretariat för ett digitaliserat, tillgängligt och användbart kulturarv.

Läs mer om Digisam

Sidan uppdaterades den 28 september, 2018