Arrangera tillgängligt

Kultur ska vara tillgängligt för alla och alla ska ha samma möjlighet att delta i kulturlivet. En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning.

Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn, nedsatt hörsel eller funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa. Möjligheter för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig kulturutbudet är beroende av tillgängligheten.

Vid arrangemang finns det mycket man som arrangör kan tänka på för att alla ska kunna delta och medverka. Det innebär bland annat att välja lokal som personer som använder rullstol kan komma in i och använda. Det är också viktigt att undvika starkt doftande blommor eller parfymer som kan framkalla allergi. Vid konferenser behöver föreläsarna informeras om vikten av att beskriva bilder och läsa upp texter i exempelvis PowerPoint-presentationer.

På tillgängliga arrangemang kan alla delta och medverka, oavsett funktionsförmåga.

För att läsa mer om tillgänglighet, besök Kulturrådets webbplats Tillgängligt kulturlivet eller Myndigheten för delaktighet. 

www.kulturradet.se/Tillgangligt-kulturliv (öppnas i nytt fönster)

www.mfd.se (öppnas i nytt fönster)

Möten för alla
För att underlätta för arrangörer har Nordens Välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så alla förstår och kan ta del av innehållet.

Möten för alla (pdf, 503 kB)

 

Kontakt

Bild på Marie Persson

Marie Persson

Kulturutvecklare

Kulturstaben

054-701 10 49

marie.persson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 15 augusti, 2017