Slöjd i skolan

Genom att förena tanke och hand stärks självförtroendet. Att slöjda är ett sätt att lära sig använda sin kropp och sina sinnen för att lösa problem och förstå att man kan göra själv.

Slöjd kan vara allt från ”Do it yourself” till dagens makerrörelse, bruksföremål till det egna hushållet eller vara en inspirationskälla till hållbar livsstil. Genom slöjden får barn och unga efter egna förutsättningar utforska natur- och återbruksmaterial i traditionella hantverkstekniker.

Avdelningen för kulturutveckling arbetar med att utveckla slöjd och hantverk för barn och unga i skolan och på fritiden genom att initiera, stödja och samordna utvecklingsprocesser inom slöjdområdet. Vi arbetar med kompetenshöjande aktiviteter för pedagoger i form av fortbildning. Kontakta oss också vid utformade av Skapande Skola projekt så hjälper vi till att planera projektet och förmedla rätt kompetenser. Vi erbjuder även nätverksträffar och fortbildning för slöjd och konsthantverkare som arbetar med barn och unga inom skola och fritid.

Kontakt

Bild på Kajsa Stinnerbom

Kajsa Stinnerbom

Hemslöjdskonsulent, barn och unga

Avdelningen för kulturutveckling

Slöjd, barn och unga

054-701 10 51

070-210 25 74

kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 16 oktober, 2017