Doc Out West – Utvecklingsprogram för dokumentärfilmare

Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kr. Nu söker vi dig som är i färd med att göra din nästa film!

I Doc Out West får de utvalda filmarna (två från respektive region) möjlighet att träffas och knyta kontakter och nätverka med varandra och samtidigt i workshops, övningar och samtal möta etablerade filmare. Detta görs i samband med tre träffar under hösten 2018, en i varje region. Då ges du som filmare möjlighet att utveckla din egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjuden föreläsare/processledare.

Inbjudna filmare

Till varje mötestillfälle finns inbjudna dokumentärfilmare som fungerar som samtals- eller processledare under detta mötestillfälle. De skapar övningar och handleder deltagarna i programmet efter den modell som passar dem själva. Utifrån egna erfarenheter delar de med sig tankar om hur man förvaltar och fördjupar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Vi kan nu stolt presentera namnen på dessa filmskapare. Johanna St Michaels, Guro Ekornholmen och Anna Weitz. De är tre dokumentärfilmare kommer att fokusera på olika delar av utvecklingsprocessen och initiera utforskande processer tillsammans med de utvalda deltagarna och såklart dela med sig av sina egna erfarenheter av dokumentärfilmsproduktion.

Schema Doc Out West 2018

31 augusti-1 september: Möte i Göteborg med Johanna St Michaels

19-20 oktober: Möte i Värmland med Guru Ekornholmen

30 november- 1 december: Möte i Halland med Anna Weitz

Närvaro på samtliga möten är obligatoriskt, så var säker på att du kan alla ovanstående datum innan du ansöker

Kostnad: Utvecklingsprogrammet är avgiftsfritt (vissa fika och måltidskostnader kan förekomma).

Stipendium: Kopplat till utvecklingsprogrammet Doc Out West finns ett stipendium på 10 000 kr. Stipendiet erhålls av de deltagare som blir antagna och väljer att gå programmet. Din dokumentärfilmsidé är urvalsgrundande. Stipendiet utbetalas av samarbetspartnern i din region.

Urval: Varje region ansvarar för urvalet av sina deltagare. I urvalsprocessen lägger vi fokus på både ditt projekt i utveckling och ditt personliga utvecklingspotential. Vi följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning inom kreativa yrkesroller i film.

Vem kan söka: Du är kanske inte fullt etablerad eller ett s k fullfjädrat proffs, men att har ambitionen att arbeta med dokumentärfilm inom en snar framtid. Vi tänker att du gjort en eller flera dokumentärer (korta eller långa) som visats på festival, tv eller bio (eller att du kanske har motsvarande erfarenhet som kan visa ditt engagemang). Varje region kan ha lite olika kriterier för vem som kan söka. Se din regions hemsida för utvecklingsprogrammet.

Sökande från Värmland är boende i regionen. Du är över 18 år när du söker. Vi har ingen övre åldersgräns i detta program. Du har en projektbeskrivning på din nästa film och har påbörjat arbetet men inte börjat klippa filmen på allvar. Projekt som kan betraktas som examens- eller skolprojekt kan inte användas i ansökan (du kan ha påbörjat arbetet med din idé under utbildning men projektet får inte vara något som är betygsgrundande eller ett som du åberopar för att få fullgjort din utbildning). Om du går på en filmutbildning nästa termin så ser vi det som att du redan har ett sammanhang med handledning för ditt projekt. Går du däremot annan utbildning utan filmkompetens är du välkommen att söka.

Deadline: Ansök senast 11:e juni. (Du kommer att få besked om du är antagen senast 1 juli och stipendiet betalas ut först efter första nätverksmötet.)

Ansökan

Du som är från Värmland söker genom att skicka din ansökan till Josef Nyberg. Ansökan ska innehålla personuppgifter, cv, ambitionsbeskrivning, projektpresentation och länk till tidigare film. Din ansökan och projektpresentationen av din dokumentärfilmidé är urvalsgrundande. I urvalsprocessen tar Region Värmland också hänsyn till geografisk spridning, konstnärlig kvalité och tidigare erfarenhet liksom att vi applicerar ett mångfalds- och genusperspektiv.

Bild på Josef Nyberg

Josef Nyberg

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Filmproduktion

054-701 10 83

070-516 30 22

josef.nyberg@regionvarmland.se

Du som är från Västra Götalandsregionen söker här

Du som är från Region Halland söker här

 

Sidan uppdaterades den 18 maj, 2018