Film

Region Värmland arbetar med film både som kulturform och som näringsgren. Vi verkar för att öka sysselsättningen inom filmsektorn och för att stärka den lokala filmkulturen.

Vi fungerar både som en medproducent av kortfilmer och dokumentärer. Vi verkar för en infrastruktur som gör det möjligt för medie- och filmbranschen i regionen att växa. Därför stöttar vi lokala filmaktiviteter, filmutbildningar, filmfestivaler och regionala mötesplatser för filmskapare.  

Region Värmlands uppgift är att garantera mångfald och kvalitet i olika visningsfönster. Vi ska medverka till olika arrangemang och upplevelser där visningslokalerna fungerar som nav. En stark biografstruktur är en förutsättning för att så många som möjligt ska få tillgång till ett aktuellt utbud av kvalitativ film. 

Det är kommunernas ansvar att ge elever möjligheter att möta rörlig bild som konst och uttrycksform i skolan – både i eget skapande som ett verktyg i undervisningen och som upplevelse på biografen eller i andra visningsformer. Kommunerna ska även skapa möjligheten för fler unga att göra film på fritiden. Vi är en resurs, inspiratör och kompetensutvecklare för kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete på området. 

Kontakt

Bild på Dahyu Hashimi

Dahyu Hashimi

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga.

054-701 10 79

dahyu.hashimi@regionvarmland.se

Bild på Josef Nyberg

Josef Nyberg

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Filmproduktion

054-701 10 83

070-516 30 22

josef.nyberg@regionvarmland.se

Bild på Kjerstin Persdotter

Kjerstin Persdotter

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Film, barn och unga

054-701 10 82

070-539 09 12

kjerstin.persdotter@regionvarmland.se

Bild på Stefan Barkman

Stefan Barkman

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Filmteknik, barn och unga

054-701 10 78

076-130 90 25

stefan.barkman@regionvarmland.se

Bild på Robert P. Olsson

Robert P. Olsson

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Visning och spridning av film.

054-701 10 88

072-731 17 12

robert.olsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 12 november, 2018