Läsfrämjande insatser på skollov

Region Värmland har beviljats medel av Kulturrådet till läsfrämjande insatser under skollov. Tillsammans med folkbiblioteken i Värmland arrangeras lovaktiviteter med läsfrämjande i fokus.

Syftet med insatsen är att öka tillgången till läsfrämjande aktiviteter i Värmland för barn och unga.

Folkbiblioteken känner de lokala förutsättningarna bäst och vet vilka läsfrämjande insatser som behövs på det egna biblioteket. Därför vill vi att biblioteken skickar in förslag på läsfrämjande aktiviteter. Skicka förslaget i formuläret nedan.

Region Värmlands ekonomiska insats i arrangemanget är max 15 000 kronor per lov och kommun. Detta för att öka möjligheten att nå ut med aktiviteter i hela länet.

Viktiga datum med mera

Förslag skickas löpande under året. Sista datum att skicka in förslag för lovaktivitet är:

Sportlov och påsklov: 9 januari.

Sommarlov och höstlov: 21 mars.

Återkoppling kommer inom 3 arbetsdagar efter sistadatum.

Information om tillgängligheten för den publika verksamheten ska finnas på webbplats, sociala medier eller evenemangskalender.

I allt relevant informationsmaterial (annonser, affischer, sociala medier etc.) ska det framgå att aktiviteten sker i samverkan med Region Värmland och med stöd från Kulturrådet. 

Region Värmlands grafiska riktlinjer vid projektstöd

Kulturrådets logotyp

Återrapportering

En utvärdering lämnas i Bibliotek Värmlands Sharepoint senast 30 dagar efter genomfört arrangemang. Genom detta skapar vi en gemensam erfarenhetsbank där biblioteken har möjlighet att få inspiration och diskutera varandras arrangemang. Utvärderingen ska inkludera

Antal besökare/workshopsdeltagare

Antal arvoderade/professionella medverkande aktörer

Beskrivning och reflektion kring arrangemanget

Prioriteringar

Vi prioriterar regional spridning, likvärdighet i länet samt de grundläggande perspektiv som finns i Värmlands regionala biblioteksplan 2017-2020.

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Bild på Annica Arvidsson

Annica Arvidsson

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 89

annica.arvidsson@regionvarmland.se

Bild på Frida Närman

Frida Närman

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 74

frida.narman@regionvarmland.se

Förslag

Sidan uppdaterades den 23 november, 2018