Fortbildning för biblioteksanställda

Den regionala biblioteksverksamheten har tagit fram en fortbildningsmodell för att uppmuntra det kollegiala lärandet i Värmland. Inom ramen för modellen kan folkbiblioteken i Värmland söka medel för två typer av fortbildningsaktiviteter:

Lära av varandra

Byt arbetsplats med någon, skugga eller låna din kollega eller gör ett studiebesök på en arbetsplats i eller utanför Värmland. Du kan söka medel för vikariekostnaden och resekostnaden som uppstår i samband med att du befinner dig på annan plats alternativt för den kollega du lånar till din arbetsplats.

Utbildning i annans regi

Delta i en intressant utbildningsdag i eller utanför Värmland. Du ansvarar för att sprida den kunskap du tillägnar dig under dagen till dina kollegor i Värmland, till exempel genom ett Skypemöte. Du kan söka medel för vikariekostnad, resekostnad samt eventuell deltagaravgift.

Hur går ansökan till?

Ansök via formuläret nedan. Specificera i ansökan vilken typ av fortbildningsaktivitet du söker medel för.

Högsta sökbara belopp är 5 000 kronor per ansökan. Stödet söks löpande under året.

Kontakt

Bild på Annica Arvidsson

Annica Arvidsson

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 89

annica.arvidsson@regionvarmland.se

Bild på Frida Närman

Frida Närman

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 74

frida.narman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 23 maj, 2018