Biblioteksutveckling

I nära samarbete med länets folkbibliotek verkar Region Värmland för att alla invånare i Värmland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet samt initierar projekt och stimulerar till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.

Våra fokusområden är:

  • Likvärdighet
  • Läsfrämjande
  • Biblioteket i samhället

 Vi samarbetar också med andra regionala institutioner och bygger nätverk på lokal, regional och nationell nivå. Genom nätverken når vi ny kunskap samt sprider de goda exemplen som finns i Värmland vidare.

Kontakt

Bild på Annica Arvidsson

Annica Arvidsson

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 89

annica.arvidsson@regionvarmland.se

Bild på Camilla Källgren

Camilla Källgren

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

Sjukskriven

Bild på Frida Närman

Frida Närman

Biblioteksutvecklare

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 74

frida.narman@regionvarmland.se

Bild på Oda Larsson

Oda Larsson

Biträdande chef

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 93

oda.larsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 24 maj, 2018