Flicka dansar utomhus

Kultur

Region Värmland har det regionala ansvaret för kulturområdet. 2018 anslår regionfullmäktige drygt 80 miljoner kronor till de regionala kulturinstitutionerna och distriktsverksamheten inom kultur, studieförbund och idrott, inklusive egen verksamhet och administration.

I Värmlandsstrategin betonas att kulturen är viktig. För att Värmland ska kunna vara en livskraftig region behöver det finnas allt ifrån ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet till en mångfald av möjligheter till eget skapande. Region Värmland har ett strategiskt ansvar för att initiera, samordna och stödja utvecklingsprocesser inom kultur, fritid/idrott och de kreativa näringarna. Det gör vi bland annat genom att bevilja bidrag till projekt, organisationer och arrangemang. 

Inom kulturområdet får ett 30-tal institutioner och organisationer verksamhetsbidrag från Region Värmland. Bland dem finns Wermland OperaVärmlands MuseumVästanå Teater och Riksteatern Värmland. Ungdomsorganisationer, studieförbund, idrottsorganisationer och pensionärsorganisationer får också årsanslag. Däribland finns Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland

Vårt arbete utgår från Värmlands kulturplan 2017-2020 som anger inriktningen och utvecklingsinsatserna de närmaste åren.

Region Värmlands egna utvecklingsområden inom kultursektorn omfattar bibliotek, bokmässor, litteratur, dans, film, kultur i skolan, slöjd och Ung kultur möts. Vårt arbete vänder sig till såväl professionella kulturutövare som amatörer. Många projekt vi tar fram riktar sig även till skolan – både till elever och lärare. UKM och Drömsommarjobbet är två av de större arrangemang som vi är med och genomför. Där får unga utveckla sitt kulturintresse och träffa andra unga med samma intresse. 

Sidan uppdaterades den 2 januari, 2018