Ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län

I Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län beskrivs ansvarsfördelningen för den regionala kollektivtrafiken i länet. I avtalet hänvisas till 10 bilagor.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner avtalet och bilagorna till avtalet:

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län (öppnas i nytt fönster) (pdf, 117 kB)

Bilaga 1. Reviderad förbundsordning för Region Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 266 kB)

Bilaga 2. Reglemente för kollektivtrafiknämnden (öppnas i nytt fönster) (pdf, 114 kB)

Bilaga 3. Reviderad bolagsordning för Värmlandstrafik AB (öppnas i nytt fönster) (pdf, 82 kB)

Bilaga 4. Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB (öppnas i nytt fönster) (pdf, 90 kB)

Bilaga 5. Reverser i samband med överlåtelse av aktier i Värmlandstrafik AB (öppnas i nytt fönster) (pdf, 101 kB)

Bilaga 6. Avtal om delegation till Karlstads kommun (öppnas i nytt fönster) (pdf, 91 kB)

Bilaga 7. Fördelningsmodell för finansiering av kollektivtrafiken (öppnas i nytt fönster) (pdf, 394 kB)

Bilaga 8. Nivå på ”ägarbidrag” 2012-2016 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 177 kB)

Bilaga 9. Avtal om övergång av avtal (öppnas i nytt fönster) (pdf, 198 kB)

Bilaga 10. Principer för tillköp (öppnas i nytt fönster) (pdf, 18 kB)

Sidan uppdaterades den 5 december, 2016