Upphörande av kommersiell kollektivtrafik

Du som bedriver kommersiell trafik och beslutar att (helt eller delvis) upphöra med trafiken är skyldig att senast 21 dagar i förväg anmäla det till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmälan

Sidan uppdaterades den 5 december, 2016