Ungdomar cyklar

Riskbruk och riskbeteende

Landstinget, kommunerna och Region Värmland arbetar gemensamt inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv för att minska riskbeteendet oavsett område. Vi arbetar också med förebyggande åtgärder.  

Riskbruk och riskbeteende finns inom flera olika områden. Det kan till exempel handla om ohälsosamma matvanor, tobaksanvändning, riskbruk och sexuellt riskabla beteenden.

Begreppet riskbruk används här för att beskriva levnadsvanor som enligt erfarenhet och befolkningsstudier innebär en risk för ohälsa och växande problem på sikt om de fortsätter.
Begreppet riskbeteende används om beteenden som kan medföra risk för ogynnsamt beteende och eller riskbruk.

Det praktiska arbetet inom området riskbruk och riskbeteende leds av en arbetsgrupp. Läs mer via länken under ”Relaterad information”.

Kontakt

Ordförande

Carolyn Isaksson, carolyn.isaksson@liv.se
Per Söderberg, per.soderberg@hammaro.se
 

Sidan uppdaterades den 9 oktober, 2018