Beredningsgrupp

Nya perspektiv har en beredningsgrupp, som ska hantera strategiska frågor när det gäller samverkan kommun och landsting. 

Beredningsgruppen består av fyra representanter från kommunerna och fyra från landstinget, samt en representant från Region Värmland. Region Värmlands företrädare är ordförande/sammankallande i gruppen och utser beredningsgruppen, i samråd med kommuner och landsting.

Beredningsgruppens uppdrag är:

  • att vid behov utarbeta förslag till centrala överenskommelser/avtal
  • att ha en aktuell förteckning över befintliga överenskommelser/avtal
  • att stötta landstinget och kommunerna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser/avtal
  • att följa upp att beslut och överenskommelser på länsnivå genomförs och efterlevs

Kontakt

Eva Stjernström, Landstinget i Värmland
E-post: eva.stjernstrom@liv.se

Anna-Carin Johansson, Landstinget i Värmland
E-post: anna-carin.johansson@liv.se

Börje Ehinger, Landstinget i Värmland
E-post: borje.ehinger@liv.se

Petra Svedberg, Landstinget i Värmland
E-post: petra.svedberg@liv.se

Mia Mossberg, Landstinget i Värmland
E-post: mia.mossberg@liv.se

Per-Joel Sewelen, Arvika kommun
E-post: per-joel.sewelen@arvika.se

Gunilla Öberg, Karlstads kommun
E-post: gunilla.oberg@karlstad.se

Kristina Steijner, Filipstads kommun
E-post: kristina.steijner@filipstad.se

Eva-Lotta Lindskog, Kristinehamns kommun
E-post: evacharlottak.lindskog@kristinehamn.se

Ulla Engström, Sunne kommun
E-post: ulla.engstrom@sunne.se (öppnas i nytt fönster) 

Yvonne Lennemyr, Region Värmland
E-post: yvonne.lennemyr@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 9 oktober, 2018