Arbetsgruppen för området riskbruk/riskbeteende

Arbetsgruppen för utmaningen “Riskbruk och riskbeteende” ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Landstinget i Värmland.

Inriktningar

För att underlätta huvudmännens samverkan för att aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontaker med elever, klienter, patienter och brukare ska den regionala ANDT-strategin ska vara vägledande för det förebyggande arbetet. 

Utmaning Riskbruk och riskbeteende ska eftersträva ett närmare samarbete med länsstyrelsens ANDT-handläggare och kommunernas ANDT-samordnare eller motsvarande. 

Huvudmännen ska i samverkan aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontaker med elever, klienter, patienter och brukare. 

Spridningen av HIV och STI skall begränsas inklusive konsekvenserna av dessa infektioner för den enskilde och för samhället. Strategidokumentet ”HIV/STI-förebyggande arbete i Värmland” med målgrupp ungdomar och unga vuxna ska vara vägledande. 

Andelen som röker i den värmländska befolkningen ska minska. 

Andelen personer med riskbruk av alkohol skall minska i alla åldersgrupper, och debutåldern för alkoholanvändning skall höjas. 

Andelen ungdomar som avstår från narkotika ska öka. 

För att upprätthålla kvalitet i det brukar- och patient nära arbetet ska uppbyggd struktur för kompetensutveckling i Motiverande Samtal (MI) för länet vidmakthållas.

Ordförandena har ordet

“Arbetsgruppen vill öka förståelsen för vinsterna med ett mer strukturellt inriktat förebyggande arbete. Flera vetenskapligt beprövade metoder finns och dessa bör utgöra grunden för det förebyggande arbetet i länet. Arbetsgruppen ser därför en samverkan kring ANDT-frågor som nödvändig för att positiva förebyggande resultat på gruppnivå och generell nivå ska bestå. En sådan ANDT-samverkan kan också fånga upp de allt större problem vi ser med ökad exponering av olika former av droger.”

Arbetsgruppen

  • Per Söderberg, chef socialförvaltningen Hammarö, ordförande
  • Carolyn Isaksson verksamhetschef länsgemensam psykiatri landstinget, ordförande
  • Åsa Andersson, verksamhetschef, IFO/LSS, socialförvaltningen, Filipstad
  • Lisa Brunzell, folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland
  • Åsa Wahlén, enhetschef vårdcentralen Skoghall Lövnäs
  • Ann-Charlotte Larsson, skolsköterska Sunne kommun

Handlingsplan 2017–2018

Utmaningen består av flera omfattande områden. Andra länsgemensamma strategier och arbetsgrupper finns parallellt. Arbetsgruppen för utmaning riskbruk och riskbeteende underlättar huvudmännens samverkan för att aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontakter med elever, klienter, patienter och brukare. Målen inom varje delområde styr arbetsgruppens uppdrag och insatser.

Handlingsplan- för riskbruk och riskbeteende 2017–2018 (pdf, 366 kB)

Kontakt

Per Söderberg
E-post: per.soderberg@hammaro.se

Carolyn Isaksson
E-post: carolyn.isaksson@liv.se