Arbetsgruppen för äldres hälsa

Arbetsgruppen för utmaningen “Äldres hälsa” ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Landstinget i Värmland.

Inriktning

Huvudmännen ska i samverkan skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värmlands län. Samverkan ska komma den enskilde till del genom en ökad kvalitet i berörda verksamheter och inom följande områden: God vård i livets slutskede, Preventivt arbetsätt, God vård vid demenssjukdom, God läkemedelsbehandling för äldre samt Sammanhållen vård och omsorg.

Ordförandena har ordet

“Arbetet inom Nya Perspektiv och Äldres Hälsa har varit värdefullt och framgångsrikt. SKLs ledarprogram, Ledningskraft, (2010-2014), var värdefullt och bidrog till att de mest sjuka äldre och äldres hälsa mycket tydligare finns på agendan i både kommuner, slutenvården och på vårdcentraler. Utvecklingsarbetet ledde till att huvudmanna-gränserna ytterligare ”suddats ut”, vi jobbar mer gränsöverskridande och mer strukturerat i samverkan för den enskilde.

Arbetet för Äldres Hälsa fortlöper med att även driva andra frågor som gagnar huvudmännens gemensamma förbättringsarbete för god hälsoutveckling hos äldre invånare. Fokus har riktats mot äldre äldre men fortsättningsvis ses behov att även rikta större fokus på yngre äldre utifrån ett hälsofrämjande sjukdomsförebyggande perspektiv.”

Arbetsgrupp

 • Peter Nylander, verksamhetschef, Karlstad, ordförande
 • Madelene Johanzon, distriktsläkare, Landstinget i Värmland, ordförande
 • Elisabeth Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Kristinehamns kommun
 • Anna Nylund, apotekare, Landstinget i Värmland
 • Jessica Axelsson, verksamhetschef, Medicinkliniken, Landstinget i Värmland
 • Hanne Guro Hauge verksamhetschef, Landstinget i Värmland
 • Eva Nilsson, verksamhetschef, vård och omsorg, Arvika kommun
 • Jessica Bergman, Socialchef, Årjängs kommun
 • Ulla Hens, utvecklingsledare, Landstinget i Värmland

Adjungerade:

 • Linnea Grankvist utvecklingsledare, Region Värmland
 • Josefin Hellberg utvecklingsledare, Region Värmland

Kontakt

Madelene Johanzon, ordförande
E-post: madelene.johanzon@liv.se

Peter Nylander, ordförande
E-post: peter.nylander@karlstad.se

 

Sidan uppdaterades den 20 mars, 2018