Förbättra din ungdomsmottagning!

Föreslå en smart och realistisk förbättring av ungdomsmottagningen – UMO! Då har du chans att vinna 3 000 kronor och får delta i en workshop. Du kan också tävla med en kompis, då kan ni istället vinna 2 000 kronor per person.

Presentera ditt förslag med hjälp av text eller filmklipp. Senast den 7 november behöver vi ha ditt bidrag. 

Hur du tävlar

Ditt bidrag kan vara en text, en film eller ett bidrag i en annan form, där det tydligt framgår vilken förbättring av ungdomsmottagningen som du kommit på. Det kan handla om att göra mottagningen mer tillgänglig, smarta lösningar av praktiska problem, eller visioner om framtidens ungdomsmottagning. Kreativitet kombinerad med realism slår högt.

Omfattning: Ett textbidrag får vara högst 4 000 tecken (inklusive mellanslag), någon nedre teckengräns finns inte. Ett filmklipp får vara högst 2 minuter långt, någon nedre tidsgräns finns inte.

Deltagare: Du som deltar kan vara från 13 till 23 år och du har någon gång varit på en ungdomsmottagning. Du kan delta som en person eller i en grupp upp till tre personer.

Inlämning: Mejla ditt bidrag till: fox.foxhage@regionvarmland.se. 

Obs! Om du ska skicka in en fil som är större än 20 MB, t.ex. en film, behöver du komprimera filen. Du kan till exempel använda någon av gratistjänsterna WeTransfer eller Sprend. 

Deadline: 7 november 2017

Prispengar: Upp till sex tävlingsdeltagare kan vinna 3 000 kr/person om de deltar som ensam tävlingsdeltagare. Man vinner 2000 kr/person om man tävlar i en grupp (som kan vara upp till tre personer). 

Workshop

För att få priset krävs att vinnaren eller vinnarna deltar i en workshop. Då arbetar vi vidare med förbättringar av Värmlands ungdomsmottagningar. Workshopen kommer hållas i Karlstad och det preliminära datumet är den 22 november 2017. Workshopen är en heldag (cirka 7 timmar, inklusive lunch och fika som vi bjuder på).

Juryn

Juryn består av Fox Foxhage och Maria Larsson. De leder projektet ”Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa 2016”. Dessutom arbetar Maria Larsson som lärare och Fox Foxhage skriver i spalten ”Kropp & knopp” i tidningen Kamratposten.

Tävlingsregler – viktig information!

  • Region Värmland erhåller samtliga rättigheter till alla ideer och förslag som kommer in till tävlingen och får efter eget gottfinnande nyttja och ändra dessa.
  • Juryns beslut om att utse vinnare är slutligt och går inte att överklaga.
  • Vinsten består av en kontant ersättning enligt vad som anges ovan.  Vinsten kan inte överlåtas eller ändras, vad avser innehåll eller omfattning. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. För att vinsten ska betalas ut krävs att deltagaren deltar på workshopen under hela tiden som denna pågår.
  • De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare kommer personuppgifter som namn och efternamn att publiceras, samt en bild på vinnaren.
  • Deltagare som är under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande att delta i tävlingen samt att delta i workshopen i händelse av vinst.
  • En och samma person eller grupp kan endast delta en gång. Om flera tävlingsbidrag skickas från samma person eller grupp så räknas endast det sist inskickade.
  • Genom att delta i tävlingen och skicka in ett tävlingsbidrag så accepteras dessa villkor.

Sidan uppdaterades den 31 augusti, 2017