Äldre par på promenad

Äldres hälsa

Region Värmland arbetar för att förbättra vården och omsorgen för de äldre. Arbetet sker inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv.

Visionen är att skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom och ett bättre liv för äldre i Värmland. Målet är att samverkan ska komma den enskilde till del genom ökad kvalitet i berörda verksamheter.

Region Värmland ska stödja, initiera och samordna arbetet på regional nivå, tillsammans med kommunerna och Landstinget i Värmland.

Fokus ligger framförallt på att utveckla följande områden:

 • God vård i livets slutskede
 • Preventivt arbetssätt
 • God vård vid demenssjukdom
 • God läkemedelsbehandling för äldre
 • Sammanhållen vård och omsorg

Regionala mål 2017-2019

 • Minst 70 % av personer i livets slutskede har erhållit brytpunktssamtal 2018
 • Minst 70 % av personer i livets slutskede har erhållit en validerad smärtskattning 2019
 • Fallskador för personer 80 år och äldre ska minska
 • Personer över 70 år ägnar mer tid åt vardagsaktiviteter som till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete (målnivån sätts utifrån Liv och hälsa 2017)
 • 90 % av de som får en demensdiagnos har genomgått en fullständig basal demensutredning 2019
 • Andelen personer över 75 år med olämpliga läkemedel ska minska till 5 % 2019
 • Andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska till 16% 2018
 • Andelen undvikbara slutenvårdstillfällen ska minska till 213 st/100 000 invånare 2018

Läs mer på aldreshalsa.se

Kontakt

Bild på Linnea Grankvist

Linnea Grankvist

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 32

linnea.grankvist@regionvarmland.se

Bild på Josefin Hellberg

Josefin Hellberg

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 31

josefin.hellberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 28 september, 2018