Kvinna dricker vatten och tittar på utsikt

Hälsa, vård och omsorg

Nya perspektiv

Fler barn som klarar skolan, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv.

Nya Perspektiv bygger på en rad samarbeten mellan kommunerna och Landstinget i Värmland inom områdena vård, omsorg, eHälsa och folkhälsa.

Målet med eHälsa är att framtidens vård och omsorg ska fungera och förbättras med hjälp av digital teknik. Det handlar också om utveckling av digital teknik som kan bidra till ökad trygghet och självständighet i hemmet för personer med funktionsnedsättning.

Region Värmland samordnar, stödjer och leder utvecklingsarbetet.

Sidan uppdaterades den 17 januari, 2018