Om skolan

Folkhögskolan är en skolform för alla från 18 år och uppåt. Vi utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter. Du kan själv vara med och påverka din utbildning.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och ditt eget aktiva deltagande som studerande i en grupp. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar du ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

På Kyrkeruds folkhögskola genomsyrar den konstnärliga profilen alla skolans utbildningar. Skolans stora och välutrustade ateljéer/verkstäder är öppna för kursdeltagarna även under kvällstid och helger.

Kyrkeruds folkhögskola är också en certifierad miljöskola. Det innebär ett systematiskt och målmedvetet arbete där alla medarbetare har skyldighet och ansvar att förmedla och medvetandegöra innebörden av långsiktig och hållbar utveckling.

 

Följ oss på Instagram

 

 

Följ oss på Facebook liten

Sidan uppdaterades den 1 mars, 2018