Spårnings- & restaureringsteknik 

Vill du jobba med natur och miljö? Utbildningen Spårnings- och restaureringsteknik ger dig kvalificerade kunskaper om de tekniker som finns idag för att spåra och identifiera stora rovdjur, restaurera naturområden samt vattenmiljöer.  

Utbildningsort: Stöllet 
Längd: 1 år (två terminer) 
Start: januari och augusti
Sista ansökningsdag: 15 november och 15 april
Förkunskaper krävs
Sena ansökningar behandlas i mån av plats 

Spårnings- och restaureringsteknik är en eftergymnasial och yrkesinriktad utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med natur och miljö. Du får en bred kunskap om att spåra och inventera rovdjur och lär dig restaureringstekniker för ängar, hagar, skogar, sjöar och vattendrag. Klarälvdalens folkhögskola har mer än 25 års erfarenhet inom vilt- och naturvårdsutbildning. 

Utbildningen är indelad i fyra delkurser; Spårning av stora rovdjur, Restaureringstekniker för ängs- och hagmarker, Restaurering av sjöar och vattendrag och Restaurering av skogar. Delkurserna ges i samarbete med Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Klarälvens vattenråd och Skogsstyrelsen. Tiderna för de olika delmomenten är beroende av väder och vägar.

Kontakt

Bild på Tony Sahlberg

Tony Sahlberg

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare / Kursansvarig Natur och Faunavård

0563-25216

070 294 38 06

tony.sahlberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 8 mars, 2018